DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BITCOIN 525268-2,87%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kafirun suresi

Kafirun suresi

ABONE OL
Nisan 30, 2022 09:00
Kafirun suresi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kur’an-ı Kerim’in yüz dokuzuncu ve en kısa surelerinden olan Kafirun suresi, Mekke’de nazil olmuştur. İniş sırasına göre 18. suredir ve 6 ayetten oluşur. İlk âyeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Kafirun kelime anlamı olarak “inkârcılar” anlamı taşır. Dini kaynaklarda, Kafirun suresi duası faziletleri, anlamı ve meali ile ilgili önemli bilgiler bulunur. Kafirun suresi okunuşu bilmek önem arz eder.

Kafirun suresiAYETEL KÜRSİ

Namazda okunan sureler arasında yer alır. Kafirun suresi okunuşu gün içerisinde sık sık yapılmalıdır; çünkü bu surenin fazileti, faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Kafirun suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûnLâ a’büdü mâ ta’büdûnVe lâ entüm âbidûne mâ a’büdVe lâ ene âbidün mâ abedtümVe lâ entüm âbidûne mâ a’büdLeküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ DİNLE

KAFİRUN SURESİ YAZILIŞI

Kafirun suresi

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirlerTapmam o taptıklarınıza!Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

KAFİRUN SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

KAFİRUN SURESİ KONUSU

Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması istenmektedir.

Kafirun suresi

KAFİRUN SURESİ FAZİLETİ

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygam­ber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Kafirun suresi

KAFİRUN SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimse­nin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarı­labileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah’tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600).

KAFİRUN SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

Kafirun suresi, Mekke döneminde inmiştir.Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir.Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir.Medine’de indiğine dair rivayet de vardır.

Kafirun suresi

KAFİRUN SURESİ KAÇ AYET?

Kafirun suresi, 6 ayetten oluşmaktadır.

KAFİRUN SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

Kafirun suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde bulunuyor. Kafirun suresi, 603. sayfada yer almaktadır.

KAFİRUN SURESİ KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

Sûrenin muhtevası dikkate alındığında, özellikle İslâm inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah’a ibadet edilmesi ve O’na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Ayrıca Hz. Peygamber’in dilinden onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Sûrede aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkının bulunmadığına işaret edilmektedir.

Sûrenin sonunda yer alan, “Benim dinim bana, sizin dininiz size” ifadesi müşriklerin tavırlarından kesinlikle uzak durmayı vurgular. Nitekim bu hususun daha sonra nâzil olan bazı Mekkî sûrelerde de tekrarlandığı görülür

KAFİRUN SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

Kafirun suresi, ilk âyeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır.

KAFİRUN NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Kafirun kelimesi, “inkârcılar” anlamlarına gelmektedir.

KAFİRUN SURESİ DİĞER ADLARI NEDİR?

Kâfirûn sûresine ayrıca Münâbeze, Berâet, İbâdet, Din ve İhlâs adları da verilmiştir. Öte yandan İhlâs ve Kâfirûn sûreleri İhlâseyn (iki İhlâs) şeklinde de anılmaktadır.

Kafirun: Kâfirler hakkında nazil olması ve onlara hitapla başlamasından dolayı bu adı almıştır. “Gul yâ eyyuhel kâfirûn” (tercüme: De ki: Ey kâfirler!)Cehd (inkâr): Bu surede Allah’ın dinini inkâr edenler hakkında söz edilmesinden dolayı bu ad verilmiştir.İbadet: İbadet kelimesi ve türemişlerinin bu surede 7 defadan fazla zikredilmesi nedeniyle bu adla anılmıştır.Muşakşaka: Bu sureye nifak, şirk ve pisliklerden temizlediği ve uzaklaştırdığı için Muşakşaka Suresi de denmiştir. Ayrıca bu sure açık ve kesin bir dille putlara ve Allah’tan başkasına ibadet etmeyi reddetmekte ve insanları şirk ve nifaktan temiz, beri ve uzak tutmaktadır.

KAFİRUN SURESİ NE ZAMAN OKUNMALI?

Kâfirûn sûresi Hz. Peygamber’in namazlarda sıkça okuduğu sûreler arasında yer alır. Onun sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rek‘atlık namazda İhlâs ve Kâfirûn sûrelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

Resûlullah’ın bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir.

KAFİRUN SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

Kafirun suresi ile İslam’ın temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah’a ibadet edilmesi ve O’na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Kişinin imanında zayıflama, maneviyatında olumsuzluk varsa bu sureye başvurabilir. Bu sureyi okuyarak tevhid inancını yeniden güçlendirecektir.

Kafirun suresini okuyan kişi, kötülüklerden uzak olur. Onu Allah yolundan caydıracak kişiler çevresinden uzaklaşır. Her türlü şerden korunur.

Müfessirler Kâfirûn sûresinin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler. (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598)

İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ- da şöyle demiştir:

“Kur’ân-ı Kerîm’de bu sûreden daha çok İblis’i öfkelendiren bir şey yoktur. Çünkü bu sûre, bir tevhiddir ve şirkten bir ibrânâmedir (borçtan kurtulma, temize çıkmadır.)”

KAFİRUN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kafirun suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Kafirun suresi okunabilir; ancak Kur’an’a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

KAFİRUN SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Kafirun suresinin adetliyken Kur’an-ı Kerim’den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.